دات نت نیوک
برنامه های موزه

رویدادها

نمایش آثار طاهر خوشنویس

برای مبنا نظرگاه این موزه به هنرهایی است که در نگاه نخست ژرف اندیشانه مفهوم امر قدسی را به ذهن متبادر کند و سوی دیگر آن ، توجه به هنر معاصر هنرمندان موحد جهان است .

بزرگداشت استاد فتحعلی‌بیگی

برای مبنا نظرگاه این موزه به هنرهایی است که در نگاه نخست ژرف اندیشانه مفهوم امر قدسی را به ذهن متبادر کند و سوی دیگر آن ، توجه به هنر معاصر هنرمندان موحد جهان است .

بزرگداشت استاد فتحعلی‌بیگی

برای مبنا نظرگاه این موزه به هنرهایی است که در نگاه نخست ژرف اندیشانه مفهوم امر قدسی را به ذهن متبادر کند و سوی دیگر آن ، توجه به هنر معاصر هنرمندان موحد جهان است .

تولد ماه
گنجینه موزه
 

گنجینه موزه

گنجینه موزه هنرهای دینی امام علی (ع) شامل آثار هنری در رشتههای نقاشی، آثار حجمی، تصویرسازی، نقاشی خیالی نگاری، آثار خوشنویسی و گرافیک است که به مرور زمان خریداری شده و حفظ و نگهداری میشود. گنجینه گردانی آثار و برگزاری نمایشگاههای ادواری از آثار موزهای بخشی از نگاه موزهداری در برگزاری رویدادهای هنری است. بر این اساس و همزمان با فرا رسیدن عید باستانی نوروز و آغاز سال شمسی مجموعهای از آثار نقاشی استادانی چون رضا هدایت، احمد خلیلیفر، آنه محمد تاتاری، خسرو خسروی، محمود جوادیپور، حبیب آیتالهی، علی اکبر صادقی، عبدالمجید حسینی راد و . . . از تاریخ ١٠ اسفند ١٣٩٣ تا ٢٤ فروردین ١٣٩٤ در دو طبقه موزه برگزار شد. آین آثار بیشتر با موضوعات طبیعت و با سبکهای مختلف بودند.

 
معرفی
 

معرفی موزه

در عرصه هنرهای تجسمی ،‌ سرزمین ایران به عنوان یکی از چند کانون هنر و تمدن اسلامی گونه ای از هنر را به شیوه معنوی و عرفانی به جهان عرضه کرده است . صورت بندی موزه ی هنرهای دینی امام علی (ع) در مرکز ایران اسلامی در همین راستا و به منظور توجه به گوهر آفرینش گری (روح خداوند) در نهاد آدمی ، شکل گرفته است . برای مبنا نظرگاه این موزه به هنرهایی است که در نگاه نخست ژرف اندیشانه مفهوم امر قدسی را به ذهن متبادر کند و سوی دیگر آن ، توجه به هنر معاصر هنرمندان موحد جهان است . موزه هنرهای دینی امام علی (ع) در سال 79 ، سالی که دو عید غدیر در آن واقع بود و به عنوان سال امام علی (ع) نام گذاری شده بود تأسیس و در سال 1382 افتتاح شد . اساس نامه این موزه همزمان با روز جهانی موزه 25 اردیبهشت سال 1385 به تصویب ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رسید .

 

گالری