1
2
3

سی و یکم شهریور ماه 139309:55 صبح

درباره موزه هنرهای دینی امام علی

هنر تجلی ودیعت روح خداوند در نهاد انسان است. بر این مبنا هر اثر هنری جلوه ای قدسی و متعالی دارد. هنر دینی هماره جلوگر و یا رو به سوی امری قدسی است و می کوشد آدمی را به دریچه و شعاع نورانی بی کرانه‌های شناخته نشده پیوند دهد. دین پژوهان هنرشناس، باور و حضور یک امر قدسی یا معنوی را شاخص دینی بودن یک پدیده یا اثر هنری می دانند و مقصود آنان از امر قدسی، متعالی یا معنوی، حقیقتی پاکیزه و منزه از عیب و نقص و محیط بر همه موجودات است. همه دین پژوهان هنری اتفاق نظر دارند که شیوه تجلی امر قدسی در جهانی هستی و از آن جمله در اثر هنری یکسان و ثابت نیست، بلکه جلوه های گوناگون و گاه به نظر متناقض دارد. هنر دینی توسط یک پدیده آورنده دیندار برخوردار از تجربه ایمانی پدید آمده که در خواستگاه آفرینش آن، باورهای آفرینشگر الهام بخش خلق اثر بوده است. به گواه تاریخ، بخش اعظم میراث هنری آدمیان، عینیت ایده های دینی است و آدمیان گوهر آفرینش‌گری‌شان را به پای دین عرضه کرده اند. در عرصه هنرهای تجسمی،‌ سرزمین ایران به عنوان یکی از چند کانون هنر و تمدن اسلامی گونه ای از هنر را به شیوه معنوی و عرفانی به جهان عرضه کرده است. صورت بندی موزه ی هنرهای دینی امام علی (ع) در مرکز ایران اسلامی در همین راستا و بمنظور توجه به گوهر آفرینشگری (روح خداوند) در نهاد آدمی، شکل گرفته است. برای مبنا نظرگاه این موزه به هنرهائی است که در نگاه نخست ژرف اندیشانه مفهوم امر قدسی را به ذهن متبادر کند

آشنایی بیشتر

دوم مهر ماه 1393 13:45

بزرگداشت استاد جلیل رسولی

به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، مراسم بزرگداشت استاد «جلیل رسولی» در قالب ویژه برنامه «تولد ماه» همزمان با ششمین نشست هنرمندان تجسمی، چهارم مهرماه مصادف با سالروز تولد این پیشکسوت هنر نقاشیخط ایران در موزه با حضور جمعی از استادان، هنرمندان و علاقه‌مندان هنرهای تجسمی برگزار می‌شود. در حاشیه مراسم تولد ماه، نمایشگاهی از آثار برگزیده استاد رسولی نبز در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در ویژه برنامه تولد ماه ساعت 17 تا 19 روز جمعه چهارم مهر ماه 1393 به موزه هنرهای دینی امام علی (ع) واقع در خیابان ولی عصر، روبروی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 مراجعه کنند

مطالعه بیشتر