Tel:021-22036065 | Mail: info@iaram.irجنبش سقاخانه یکی از ناب ترین هنرهای معاصر ایرانی

.

هنر سقاخانه گوشه ای از هنر فاخر کشورمان مبتنی بر باورهای دینی وملی جامعه در حال تحول ایران بوده که از سال های گذشته مورد توجه جامعه شناسان حوزه هنر و فلسفه هنر قرار داشته است.مکتب سقاخانه از دهه 50 در هنر معاصر ایران متولد شد و بیش از سه دهه از تولد این مکتب هنری که با وارد کردن باورهای ملی و دینی در هنر مدرن شکل گرفت ، می گذرد. این مکتب هشت هنرمند بزرگ صادق تبریزی، منصور قندریز، مسعود عرب شاهی، پرویز تناولی،حسین زنده رودی، فرامرز پیل آرام، ژازه تباتبایی و ناصراویسی دارد .

.

.

  • .

    بازدید رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و رییس شورای اسلامی شهر تهران از موزه هنرهای دینی امام علی(ع)

    مطالعه بیشتر »

  • .

    زاد روز دکتر حبیب الله آیت اللهی در سالن همایشهای موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شد.

    مطالعه بیشتر »