انتشارات


عنوان نام نویسنده متن
روان شناسی تبلیغات باب ام. فنیس- ولف گانگ اشتروب تالیف: باب ام. فنیس- ولف گانگ اشتروب. مقدمه: پروفسور سید محمد اعرابی ...
قلمستان(کاتالوگ نمایشگاه مشترک خوشنویسی تجلی کلام حضرت علی (ع) در موزه هنر امام علی و کتابخانه و موزه ملی ملک) سید مجتبی حسینی و سید جعفر بنی هاشمی

 

حافظ در خیال من اصولی ، فرح موضوع : 1. نقاشی 2. مینیاتور رده بندی: 750
آثار اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران توحید لاله ئی، نعمت الله موضوع : 1. نقاشی های ایرانی - قرن 14. 2. نقاشان ایرانی - قرن 14. ;  رده ...
منتخبی از آثار اعضای انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ( معاونت هنری ) موضوع : 1.
دیباچه ای بر هنر ایرانی اسلامی ( لاتین ) شایسته فر ،مهناز موضوع : 1. هنر ایرانی - تاریخ. 2. هنر اسلامی - تاریخ. ;  رده بندی : 55/709
جایزه جهانی ادیان توحیدی (چند رسانه ای) موضوع : 1. ادیان. 2. پوستر. 3. نمایشگاههای آثار هنری. ;  رده بندی : 74/700
نقش خیال ( نکوداشت یک همت ) استاد مجتبی ملک زاده ( چند رسانه ای ) ملک زاده ، مجتبی موضوع : 1. خوشنویسی. ;  رده بندی : 6/745
نقش خیال ( نکوداشت یک همت ) استاد منوچهر معتبر ( چند رسانه ای ) معتبر ، منوچهر موضوع : 1. نقاشی مدرن.  ;  رده بندی :06/759
نقش خیال ( نکوداشت یک همت ) استاد لیلیت تریان ( چند رسانه ای ) تریان ، لیلیت

موضوع : 1. پیکرتراشی. ;  رده بندی :730

امام علی ( ع ) در آینه خوشنویسی معاصر ایران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، معاونت هنری ، موزه هنر های دینی امام علی ( ع ) موضوع : 1. خوشنویسی. رده بندی  ; 6/745
سمپوزیوم بین المللی نقاشی امام علی ( ع) سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، معاونت هنری ، موزه هنر های دینی امام علی ( ع) موضوع :  1. نقاشی. 2. نقاشان -- سرگذشتنامه. ; رده بندی : 750
دیباچه ای بر هنر ایرانی اسلامی شایسته فر ، مهناز موضوع : 1. هنر ایرانی - تاریخ. 2. هنر اسلامی - تاریخ.   ;   ...
بانک اطلاعاتی هنرمندان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، معاونت هنری موضوع : هنرمندان - راهنماها. ; رده بندی : 92/700
کتاب تماشا نمایشگاه هنرهای تجسمی : نگارخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، معاونت هنری موضوع : نگارخانه ها - راهنما ها.  رده بندی : 025/708
جایزه جهانی ادیان توحیدی - مسابقه بین المللی پوستر ( نخستین : 1385 : تهران ) سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، معاونت هنری ، دبیرخانه جایزه جهانی ادیان توحیدی موضوع : 1. ادیان.  2. پوستر . 3. نمایشگاههای آثار هنری. ; رده بندی : 74/700
کاتالوگ جایزه جهانی ادیان توحیدی - مسابقه بین المللی پوستر ( نخستین : 1385 : تهران ) معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، دبیرخانه جایزه جهانی ادیان توحیدی موضوع : 1. ادیان. 2. پوستر. 3. نمایشگاههای آثار هنری. ;  رده بندی : 74/700
هم اندیشی تزئین کتب آسمانی و تصویر سازی آموزه های انبیاء موزه هنرهای دینی امام علی (ع) موضوع : 1. تصویر سازی. 2. ادیان -- مقاله ها و خطابه ها ; رده بندی : 6/741 
سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی ( نخستین : 1385 : تهران ) سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، معاونت هنری ، دبیرخانه سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران موضوع : پیکر تراشی ; رده بندی : 730
گزیده ماکتهای سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی ( نخستین : 1385 : تهران ) سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، معاونت هنری ، دبیرخانه سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران  موضوع  : پیکر تراشی ; رده بندی : 730
گزارشی از : تندیس های بی قرار باران فرهنگی ، حسن

موضوع : پیکر تراشی - ایران  - سرگذشتنامه ; رده بندی : 730

آیین نقش خیال : نکوداشت یک همت استاد حسن اسماعیل زاده ( نخستین : 1385 : تهران ) اسماعیل زاده ، حسن

 موضوع : نقاشی قهوه خانه ای ; رده بندی دیویی : 7/751

آیین نقش خیال : نکوداشت استاد منوچهر معتبر ( دومین : 1385 : تهران ) معتبر ، منوچهر موضوع : نقاشی مدرن ; رده بندی : 06/759
آیین نقش خیال : نکوداشت استاد مجتبي ملک زاده (سومین : 1385 : تهران ) ملک زاده ، مجتبی موضوع : خوشنویسی ; رده بندی : 6/745
مروری بر آثار نقاشی پویانمایی استاد اسفندیار احمدیه ( 1385 : تهران ) اسفندیار احمدیه

موضوع: نقاشی متحرک - طراحی ; رده بندی : 5/741

آیین نقش خیال :هنرمندان معاصر ایران نکوداشت استاد لیلیت تريان : مجسمه ساز ( چهارمین : 1385: تهران ) تریان ، لیلیت

موضوع : پیکرتراشی ؛ رده بندی :730

مناجات نامه حضرت علي(ع) به خط استاد ملک زاده ملک زاده ، مجتبی

موضوع : خوشنویسی ;  رده بندی : 6/745

کتاب حاضر به مناسبت ...

حمله حيدري راجی کرمانی ، بمانعلی

موضوع :1 -  امام اول ، علی بن ابیطالب ( ع ).2 -  شعر حماسی ; رده ...

کتاب سطر ملک زاده ، مجتبی موضوع : خوشنویسی ; رده بندی : 6/745